Follow us:

📝Sáng ngày 16/05 Trung tâm đào tạo Vilaco đã tổ chức khen thưởng cho học viên sau thành công kỳ thi JFT và Tokutei Nhà hàng. Tokutei Nhà hàng Nhật Bản là một chương trình hấp dẫn, cho phép lao động làm việc với mức lương cao và trong môi trường làm việc năng động, tương lai rộng mở.

✅Các học viên đã đạt chứng chỉ JFT (15/16 bạn) và Tokutei nhà hàng (14/16 bạn) xứng đáng được trao bằng khen vì thành tích học tập tiếng Nhật xuất sắc!

Hỗ trợ tư vấn

    ✴️Chúc mừng thầy cô và học viên Vilaco đã đậu hai chứng chỉ Tokutei và JFT! 🎉👏

    Hỗ trợ tư vấn