Follow us:
https://vilacojsc.com.vn/wp-content/uploads/2024/07/an-img-01.png
https://vilacojsc.com.vn/wp-content/uploads/2024/07/slider_shape03.png

Du học Nhật

Du học Nhật Bản là tham gia các chương trình học của các bậc (nghề, cao đẳng, đại học.. ) tại Nhật Bản nhằm nâng cao kiến thức và trình độ ngành nghề phục vụ cho nhu cầu phát triển bản thân, đáp ứng yêu cầu của cơ quan tổ chức, doanh nghiệp. Du học Nhật Bản yêu cầu trình độ tiếng Nhật tối thiểu N5 để làm hồ sơ và phỏng vấn.Điều kiện tối thiểu là đã tốt nghiệp bậc THPT, hệ đào tạo Giáo dục thường xuyên, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học hoặc đang là sinh viên của các trường tại Việt Nam.

Hình thức du học Nhật Bản:

1. Du học Nhật Bản theo chương trình trao đổi sinh viên du học thông qua chương trình phái cử sinh viên có thành tích xuất sắc giữa 2 trường đại học có hợp tác liên kết.
2. Du học ngắn hạn Nhật Bản: tương tự với diện trao đổi, thiên về trải nghiệm văn hóa và ngôn ngữ hơn bằng cấp hoặc chứng chỉ.
3. Du học bằng học bổng của chính phủ Nhật Bản: hình thức đặc biệt dành riêng cho sinh viên có năng lực nổi bật cũng như phẩm chất đạo đức tốt.
4. Du học Nhật Bản hệ vừa học vừa làm: là diện cho phép sinh viên vừa học vừa làm theo thời gian quy định của chính phủ (28h/tuần).
https://vilacojsc.com.vn/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-7.png
https://vilacojsc.com.vn/wp-content/uploads/2024/07/an-img-14.png
https://vilacojsc.com.vn/wp-content/uploads/2024/07/an-img-15.png
https://vilacojsc.com.vn/wp-content/uploads/2024/07/an-img-16.png
Du học sinh Nhật

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Hỗ trợ tư vấn