Follow us:

Hiện nay nhiều người nhái Thương hiệu VILACO, giả danh Cán bộ tuyển sinh Công ty và lấy hình ảnh thông tin Công ty VILACO để câu like và lôi kéo Học sinh. Mọi người kiểm tra: Hợp đồng lao động, bảo hiểm đóng công ty nào và bao lâu, chỗ ngồi làm việc có ổn định không là ra đó là Cán bộ tuyển dụng hay là Môi giới tự do. Để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty và nhiều Cán bộ Tuyển sinh tốt, uy tín. Cũng như quyền lợi của chính các em học sinh sau này.

Công ty Vilaco gửi thông báo để Quý vị và các em học sinh  cùng nắm bắt được thông tin.

Hỗ trợ tư vấn

    Trân trọng!

    Hỗ trợ tư vấn