Follow us:

VILACO TUYỂN 20 KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY, QUẢN LÝ SẢN XUẤT, VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN

Mức lương cơ bản: 200.000 y.ên/tháng (chưa bao gồm làm thêm)
Trợ cấp tiếng Nhật: N.3: 5000, N.2:10.000, N1:20.000 y.ên/tháng.
Sau 6 tháng có 10 buổi nghỉ phép không lương
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

Hỗ trợ tư vấn

    Thời gian dự kiến phỏng vấn đầu tháng 7.
    – Đã có Kỹ sư VILACO đang làm việc

    Hỗ trợ tư vấn